Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 28 februari 2024

  Verzoeken voor de commissie-Regeling van werkzaamheden kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 27 februari 2024) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  WODC-rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding en het daaropvolgende advies van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Planning verzamelbrieven digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie (Kamerstuk 26643-1082)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening en ministerieel besluit tot voorlopige aanwijzing ACM als digitaledienstencoördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de Position Paper over Quantum Key Distribution (QKD)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Interparlementaire Conferentie over AI d.d. 28 en 29 januari 2024

 12. 12

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: ter informatie.

  do 29-02-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (Uitvoeringswet digitalemarktenverordening) (Kamerstuk 36495).
  wo 13-03-2024 16.00 - 17.30 uur Technische briefing  Verzamelbrief Digitalisering (Kamerstuk 26643-1112).
  do 14-03-2024 14.00 - 16.30 uur Rondetafelgesprek Duurzaamheid en digitalisering.
  ma 18-03-2024 10.00 - 16.00 uur Notaoverleg Digitalisering. 
  do 21-03-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Duurzaamheid en digitalisering. 
  wo 03-04-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 11 - 12 april 2024. 
  do 11-04-2024 13.00 - 17.00 uur Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity. 
  wo 17-04-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek. 
  wo 24-04-2024 14.00 - 18.00 uur Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 

  Procedurevergaderingen
  wo 13-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 27-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 10-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 05-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
 13. 13

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: ter informatie. 

  Commissiedebat Basisregistratie personen. 
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie. 
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid. 
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën. 
  Commissiedebat Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) pilot. 
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
  Werkbezoek Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.