Plenaire zaal

Agenda van 29 mei 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Passend onderwijs

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Toekomst van Afghanistan

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Circulaire economie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Evgenia Kara-Murza

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake jaarverslag AP 2023.

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Digitale Zaken

Handelsbevorderingsbeleid en -instrumenten

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voetbal en veiligheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Staat van de Europese Unie

Hoe staat de Europese Unie ervoor? Hierover debatteert de Tweede Kamer op donderdag 16 mei 2024 vanaf 10.15...