Agenda van 25 september 2022

Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur  een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.

Hoe controleert de Tweede Kamer de rijksuitgaven?

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag: op verschillende momenten controleert de Tweede Kamer de uitgaven en inkomsten van het kabinet. Volg het parlementaire proces in onderstaande infographic.

Commissiedebat over gasmarkt en leveringszekerheid

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gaan op donderdag 15 september 2022 van 17.30 tot 21.30 uur in debat over de gasmarkt en leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Commissiedebat over vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Kamerleden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteren dinsdag 13 september 2022 van 17.30 uur tot 20.30 uur over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). Namens het kabinet voert staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat het woord.

Commissiedebat met rapporteurs

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op donderdag 8 september 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over staats- en bestuursrecht. Hiervoor komen minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind naar de Kamer.

Rondetafelgesprek over straatintimidatie van vrouwen

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 7 september 2022 van 10:00 tot 12:00 uur in een rondetafelgesprek over straatintimidatie van vrouwen.

Naar boven