Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 4 juli 2023

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Afscheid van het lid Leijten (SP)

Tijd vergadering 15:00 - 15:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:10 - 15:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:40 - 16:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Tijd vergadering 16:15 - 01:36 uur

Plenair debat

Plenaire zaal