Te behandelen zaken

 1. 1

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg, Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg en Debat over oversterfte

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) (CD 29/6)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 29/6)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD 29/6)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 29/6)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model (23235-222)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt (33578-97)

 15. 15

  Het lid Tony van Dijck: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 4/7), nog deze week

 16. 16

  Het lid Van Kent: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Honderden banen op het spel’: provincie en gemeente slaan alarm bij moederbedrijf papierfabriek Eerbeek’ (Destentor.nl, 28 juni 2023)

 17. 17

  Het lid Dassen: vooraankondiging Tweeminutendebat China (CD 6/7), nog deze week

 18. 18

  Het lid Kuiken: dertigledendebat met de ministers van Financiën en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht ‘Advies aan kabinet: minimumbedrag dat nodig is om rond te komen, moet fors omhoog’ (Rtlnieuws.nl, 30 juni 2023)

 19. 19

  Het lid Van der Plas: vooraankondiging Tweeminutendebat MIRT (CD 5/7), nog deze week

 20. 20

  Het lid Drost: verzoek de spreidingswet de eerste week na het reces plenair in te plannen

  Loading data
 21. 21

  Het lid Kamminga namens Ellian: vooraankondiging Tweeminutendebat gevangeniswezen en tbs (CD 4/7), nog deze week

 22. 22

  Het lid Sjoerdsma: vooraankondiging Tweeminutendebat NAVO (CD 6/7), nog deze week

 23. 23

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het CORONA archief van Algemene Zaken en de appjes van de MP en andere topfunctionarissen n.a.v. de brief waarin duidelijk werd dat AZ pas in september 2021 een CORONA-hotspot archief heeft opgezet, terwijl andere departementen dat in mei 2020 gedaan hebben

  Loading data
 24. 24

  Het lid Hagen: verzoek voor een extra stemming over de wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs, te houden op woensdag 5 juli

 25. 25

  Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken, nog deze week