Plenaire Vergaderingen

Woensdag 6 juli 2016

Be√ędiging dhr. H. Brouwer (PvdA)

Tijd vergadering 10:15 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen over de motie-Bontes (21501-20, nr. 1133)

Tijd vergadering 10:20 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Noodhulp (AO d.d. 23/06)

Tijd vergadering 10:25 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:25 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (AO d.d. 06/07)

Tijd vergadering 14:10 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de voorjaarsnota 2016 (34 485, nr. 1)

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg

Tijd vergadering 21:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal