Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

6
VAO Huisvesting doelgroepen (AO d.d. 05/07)
7
VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29453, nr. 417)
8
Correctie bij stemming over motie van het lid Smaling c.s. (34475-XVII, nr. 8)
9
Het lid Van Miltenburg: vooraankondiging VAO Stichting Hart van Homo's (AO d.d. 06/07)
10
Het lid Van Helvert namens het lid Geurts: vooraankondiging VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland (AO d.d. 07/07)
11
Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt

13
Het lid Harbers: vooraankondiging VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 07/07)
14
Het lid Keijzer: verzoek het debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg op een ander moment te agenderen
15
Het lid Elias: verzoek morgen de plenaire vergadering om 09.00 uur aan te laten vangen