Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 29 november 2016

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Afscheid van het lid Van Veen (VVD)

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:10 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29689, nr. 774)

Tijd vergadering 16:25 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee (AO d.d. 17/11)

Tijd vergadering 19:15 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal