Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Intensieve veehouderij in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties begroting VWS (onderdeel Sport en bewegen)
Stenogram
Download Stemming motie Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Stenogram
Download Stemmingen Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Stenogram
Download Stemmingen moties Water- en Hagelschade in Zuidoost-Nederland
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken (Landbouw en natuur)
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemming motie Stijging van de Nederlandse melkproductie
Stenogram
Download Stemmingen moties begroting Economische Zaken (Economie en innovatie)
Stenogram
Download Stemmingen moties Paardenhouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en natuur)
Stenogram
Download Stemming motie Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierenwelzijn
Stenogram
Download Stemming brief Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren
Stenogram
Download Stemming motie Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij
Stenogram
Download Stemmingen Verplichten van beschut werk
Stenogram
Download Stemming motie Toezicht NVWA
Stenogram
Download Stemming motie Verplichten van beschut werk
Stenogram
Download Stemmingen moties begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en natuur)
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting OCW (onderdeel Cultuur)
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Mensenrechten

Te behandelen zaken

1
Overige moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechten

3
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

10
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

11
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Landbouw en Natuur)

15
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2014

16
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

22
Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie