Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 november 2016
15:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Overige moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (COM (2016) 465, 466, 467 en 468) (34 585, nr. 2)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Loading data
 7. 7

  Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34 349)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (34 578)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Landbouw en Natuur)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Paardenhouderij

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2014

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de intensieve veehouderij in Nederland

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2013

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Toezicht NVWA

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

  Loading data