Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

8
VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11)
9
VAO Energie (AO d.d. 24/11)
10
AFVOEREN: Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie
11
AFVOEREN: Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
12
AFVOEREN: Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
13
Het lid Remco Bosma: vooraankondiging VAO Telecomraad 2 december 2016 (AO d.d. 30/11), inclusief stemmingen
18
Het lid Keijzer: rappel brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een feitenrelaas t.a.v. het klappen van het bed-bad-brood-overleg (te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling V&J)

19
Het lid Aukje de Vries: vooraankondiging VAO Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting (AO d.d. 01/12), inclusief stemmingen
20
Het lid Jan Vos: brief van de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Waddenvereniging wil dat minister ingrijpt bij gaswinning NAM’ (Persbureau-ameland.nl, 24 november 2016), en te betrekken bij het de debat over Mijnbouw