Plenaire Vergaderingen

Donderdag 8 december 2016

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 07/12)

Tijd vergadering 10:15 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11)

Tijd vergadering 10:35 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

Tijd vergadering 10:55 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

Tijd vergadering 11:25 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 17/11)

Tijd vergadering 11:40 - 12:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Wlz (AO d.d. 24/11)

Tijd vergadering 12:10 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Post (AO d.d. 05/12)

Tijd vergadering 12:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Energie (AO d.d. 24/11)

Tijd vergadering 12:50 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 16:05 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de uitwerking van de Wet DBA

Tijd vergadering 16:10 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Raad Algemene Zaken)

Tijd vergadering 18:10 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11)

Tijd vergadering 21:30 - 21:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal