Plenair debat

Stemmingen (over alle begrotingen en de daarbij ingediende amendementen en over moties ingediend bij het VAO Post en het VAO Landbouw- en Visserijraad)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Begroting Defensie
Stenogram
Download Stemming Begroting Staten-Generaal
Stenogram
Download Stemmingen Post
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stenogram
Download Stemming Begroting Algemene Zaken
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Binnenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemming Begroting Koning
Stenogram
Download Stemming Begroting Financiën
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming Begroting Provinciefonds
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuurfonds
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Begroting Gemeentefonds
Stenogram
Download Stemming brief Passendheid en houdbaarheid Mededingingswet
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stenogram
Download Stemmingen Landbouw- en Visserijraad
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Deltafonds
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Milieu
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken
Stenogram
Download Stemming Begroting Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Wonen en Rijksdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Zaken

Te behandelen zaken

4
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (34 550-III)

6
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (34 550-V)

7
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (34 550-VI)

11
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (34 550-VIII)

15
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (34 550-XII)

16
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (34 550-A)

18
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (34 550-XIII)

19
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (34 550-XV)

20
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

21
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

22
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017