Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 december 2016
16:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Omtzigt: VSO over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 december 2016 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1697), nog heden op de agenda inclusief stemmingen

 4. 4

  Het lid Potters: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Verstandelijk beperkte Tamara zat onterecht opgesloten in zorginstelling Philadelphia’ (Rtvnh.nl, 7 december 2016)

  Loading data
 5. 5

  VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 07/12)

 6. 6

  VAO Energiebesparing gebouwde omgeving (AO d.d. 07/12)

 7. 7

  VAO Elektrisch rijden (AO d.d.07/12)

 8. 8

  VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 08/12)

 9. 9

  Het lid Bruins Slot namens Keijzer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Nieuwsuur, 7 december 2016)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Leijten: rappel verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake informatie omtrent de voortgang van het pgb

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Miltenburg: verzoek een reactie te ontvangen op de aangenomen motie Van Miltenburg/Marcouch (Kamerstuk 30 950 nr. 88), vóór het debat over discriminatie en racisme in Nederland

  Loading data