Plenaire Vergaderingen

Woensdag 8 februari 2017

VAO Investeringsagenda Belastingdienst (AO d.d. 2/2)

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dieselfraude (AO d.d. 19/01)

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18/01)

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 25/01)

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:55 - 14:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

Tijd vergadering 14:00 - 23:44 uur

Plenair debat

Plenaire zaal