Te behandelen zaken

1
Afvoeren van de stand van werkzaamheden

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken termijn

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

6
VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550-XII, nr. 68)
7
VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 08/02)