Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (21 501-02, nr. 2819)

De vergadering is geweest

25 januari 2024
21:30 - 21:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2817)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data