Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 - Overige beleidsartikelen (inclusief gemeentefonds (36410-B) en provinciefonds (36410-C) antwoord 1e termijn + rest

De vergadering is geweest

19 oktober 2023
15:35 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Loading data
 2. 2

  Gemeentefonds (36410-B)

  Loading data
 3. 3

  Provinciefonds (36410-C)

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 oktober 2023

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data