Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 - Overige beleidsartikelen (inclusief gemeentefonds (36410-B) en provinciefonds (36410-C) (1e TK)

De vergadering is geweest

17 oktober 2023
16:45 - 18:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Loading data
 2. 2

  Gemeentefonds (36410-B)

  Loading data
 3. 3

  Provinciefonds (36410-C)

  Loading data