Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592) (antwoord 1e termijn)

De vergadering is geweest

8 maart 2023
18:45 - 20:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    De initiatiefwet-Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35592)

    Loading data