Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

17 mei 2023
20:15 - 21:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De initiatiefwet-Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35592)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data