Plenair debat : Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36 200-F) (1e TK)

De vergadering is geweest

6 december 2022
17:15 - 1:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 november 2022, over het bericht dat de minister het stikstofdoel voor 2030 lijkt los te laten

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

  Loading data