Plenair debat : Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F) (voortzetting)

De vergadering is geweest

7 december 2022
13:30 - 23:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezeggingen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 november 2022, over het bericht dat de minister het stikstofdoel voor 2030 lijkt los te laten

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022

  Loading data
 4. 4

  Ingetrokken amendementen

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Opvoeren motie

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data