Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen: Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas (CD d.d. 20/01)

 6. 6

  Het lid Tjeerd de Groot: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over de plannen van het kabinet op het gebied van landbouw, natuur en stikstof

 7. 7

  Het lid Van der Laan: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het SER-rapport ‘Veelbelovend. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021’, in te plannen vóór de zomer

  Loading data
 8. 8

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Geweldsgolf houdt azc Budel in zijn greep: ‘Agressieve nep-Algerijnen zorgen voor veel problemen’’ (Ad.nl, 22 januari 2022)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Markuszower: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vandalen coronarellen ontlopen betalen van aangerichte schade’ (Rtlnieuws.nl, 22 januari 2022)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ephraim: debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de verslechterende situatie in Oekraïne

 11. 11

  Het lid Romke de Jong: debat met de staatssecretaris van Financiën, te houden vóór 4 februari 2022, over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december jongstleden inzake box 3 en de daarover ontvangen brief van het kabinet (35927-90)

  Loading data