Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Brieven regering:

5
Toevoegen: Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas (CD d.d. 20/01)
6
Het lid Tjeerd de Groot: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over de plannen van het kabinet op het gebied van landbouw, natuur en stikstof
7
Het lid Van der Laan: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het SER-rapport ‘Veelbelovend. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021’, in te plannen vóór de zomer

8
Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Geweldsgolf houdt azc Budel in zijn greep: ‘Agressieve nep-Algerijnen zorgen voor veel problemen’’ (Ad.nl, 22 januari 2022)

10
Het lid Ephraim: debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de verslechterende situatie in Oekraïne
11
Het lid Romke de Jong: debat met de staatssecretaris van Financiën, te houden vóór 4 februari 2022, over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december jongstleden inzake box 3 en de daarover ontvangen brief van het kabinet (35927-90)