Plenair debat : Hamerstuk: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456)

De vergadering is geweest

17 september 2020
10:45 - 10:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Hamerstuk: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456)

    Loading data