Plenair debat

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona p.o./vo
Stenogram
Download Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemming brief Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemming motie Vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen vo
Stenogram
Download Stemmingen moties Externe veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur en corona II
Stenogram
Download Stemming motie Wet hardheidsaanpassing Awir
Stenogram
Download Stemming motie Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Stenogram
Download Stemming motie Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona III, mbo
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19.
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 2 juli 2020, eerste stemmingsronde bij aanvang middagvergadering, versie 13.15 uur
Stenogram
Download Stemmingen moties eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer
Stenogram
Download Stemming motie Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemmingen Voorjaarsnota 2020
Stenogram
Download Stemming Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer
Stenogram
Download Stemmingen moties Circulaire economie
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen moties Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving
Stenogram
Download Stemmingen moties Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemming motie Tijdelijke wet Groningen
Stenogram
Download Stemmingen Vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen vo
Stenogram
Download Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemmingen moties Institutioneel racisme in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemming Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)
Stenogram
Download Stemmingen moties Justitieketen
Stenogram
Download Stemming motie Veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Personeel Defensie
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer
Stenogram
Download Stemming motie Europese Green Deal
Stenogram
Download Stemmingen Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving
Stenogram
Download Stemming Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetenschapsbeleid / Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen motie Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme
Stenogram
Download Stemming motie Europese top van 12 en 13 december 2019
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemming motie Mensenrechtenrapportage
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2020
Stenogram
Download Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Staat van de Europese Unie 2020

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19) (35481)

2
Moties ingediend bij het notaoverleg over Cultuur en corona II

3
Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) (35483)

4
Stemmingen over: moties ingediend bij Wet inburgering 20..)

5
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie 2020

7
Moties ingediend bij het VAO Armoede- en Schuldenbeleid

8
Moties ingediend bij het VSO Circulaire economie

10
Moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

12
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona III, mbo

13
Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid/VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

16
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Justitieketen

20
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM) (35505)

21
Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

23
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858) (35427)

28
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (35354)

31
Voorjaarsnota 2020 (35450)

42
Moties ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland