Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
14:10 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19) (35481)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Cultuur en corona II

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) (35483)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wet inburgering 20..)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Armoede- en Schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona III, mbo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid/VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19) (35497)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Justitieketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (35490)

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (35491)

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM) (35505)

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Brief van het Presidium over een Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag (35510, nr. 1)

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858) (35427)

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Green Deal

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (35354)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Motie ingediend bij Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Voorjaarsnota 2020 (35450)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-B)

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-C)

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-VIII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IX)

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XV)

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XVI)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XVII)

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Veiligheid

  Loading data
 40. 40

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

  Loading data
 42. 42

  Moties ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

  Loading data
 44. 44

  Moties ingediend bij het notaoverleg over antisemitisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Aangehouden motie ingediend bij de Tijdelijke wet Groningen

  Loading data
 46. 46

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

  Loading data
 47. 47

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën

  Loading data
 48. 48

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet hardheidsaanpassing Awir

  Loading data