Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de notaoverleggen Cultuur en corona, Onderwijs en corona, Mogelijke steunmaatregelen Air France – KLM, het debat over de bestrijding van de coronacrisis en bij het notaoverleg over de Europese top d.d. 6 mei 2020)

De vergadering is geweest

7 mei 2020
22:11 - 22:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis) (35441)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het notaoverleg over onderwijs en corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het notaoverleg over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het tekort aan woningen

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen (25 295, nr. 312)

  Loading data