Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de notaoverleggen Cultuur en corona, Onderwijs en corona, Mogelijke steunmaatregelen Air France – KLM, het debat over de bestrijding van de coronacrisis en bij het notaoverleg over de Europese top d.d. 6 mei 2020)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020
Stenogram
Download Stemming motie Tekort aan woningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 7 mei 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw, klimaat en voedsel
Stenogram
Download Stemming Brief Presidium over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen
Stenogram
Download Stemmingen Cultuur en corona
Stenogram
Download Stemming motie Investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur en corona
Stenogram
Download Stemming motie Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese top d.d. 6 mei 2020

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

3
Moties ingediend bij de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

6
Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

7
Moties ingediend bij het notaoverleg over onderwijs en corona

8
Moties ingediend bij het notaoverleg over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

10
Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

15
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen (25 295, nr. 312)