Plenair debat : EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))

De vergadering is geweest

16 april 2020
20:16 - 20:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (35430)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (35434)

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over een aangepast voorstel voor de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2019 en de Voorjaarsnota 2020 (31428, nr. 14)

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 8 april 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 1 april 2020

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) (35433)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data