Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Sociale veiligheid in het onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpak van bedreiging en stalking
Stenogram
Download Stemmingen Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang
Stenogram
Download Stemming Samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van defensieaangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 4 februari 2020
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Wijzigingswet meldkamers
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Screening ambtenaren van politie en politie-externen
Stenogram
Download Stemmingen moties Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget
Stenogram
Download Stemming motie Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd
Stenogram
Download Stemming Energie-efficiëntie
Stenogram
Download Stemmingen moties Wonen en ruimte
Stenogram
Download Stemmingen Screening ambtenaren van politie en politie-externen
Stenogram
Download Stemming motie Uitvoering moties in relatie tot experimenten
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Kweekvlees
Stenogram
Download Stemmingen moties Ggz
Stenogram
Download Stemmingen moties Samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van defensieaangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Regio Deals

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)(35102)

9
Moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

13
Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260- (R2131)

15
Moties ingediend bij het dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

18
Moties ingediend bij het VAO GGZ

19
Moties ingediend bij het debat over de aanpak van bedreiging en stalking