Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

4 februari 2020
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)(35102)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet (35292)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (35170)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (35065)

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260- (R2131)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO GGZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over de aanpak van bedreiging en stalking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Regio deals

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het debat over de kansen van kweekvlees

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data