Te behandelen zaken

3
4
Motie ingediend bij het debat over de wijze waarop de coalitie met het ontvallen van de meerderheid denkt om te gaan

5
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

6
Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

7
Moties ingediend bij het debat over de stikstofproblematiek