Plenair debat : Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

19 november 2019
16:00 - 21:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII)

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de fundamentele kennisbasis van Van Swindenlaboratorium (VSL) en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd

  Loading data