Plenair debat : Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

De vergadering is geweest

20 november 2019
19:15 - 1:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII)

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de fundamentele kennisbasis van Van Swindenlaboratorium (VSL) en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (35300-XIII) op 19 november 2019

  Loading data
 5. 5

  Aanpak van de bovengrondse gevolgen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ingetrokken amendement

  Loading data