Plenair debat

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat