Donderdag 25 november

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau and Standing Committee meeting

Werkbezoek
Rome  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) en het Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norway  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 28 November 2021 early parliamentary elections in Kyrgyzstan

Werkbezoek
Kirgizië  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad (formeel) d.d. 2 december 2021

Commissiedebat
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) om de inbrengdatum voor 3 wetsvoorstellen te verplaatsen naar maandag 29 november a.s.

E-mailprocedure
(besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Exportkredietverzekeringen (verplaatst naar 9 december 2021)

Commissiedebat
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Autobelastingen (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal
10:15 - 12:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 29-30 november 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
10:30 - 11:15 uur

Defensie

Procedurevergadering (Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Behandelwijze Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546)

E-mailprocedure
(besloten)
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
13:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
13:00 - 13:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) over voortbestaan akkerbouw (per videoverbinding)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:15 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Dhondup Wangchen, Tibetaanse voormalig gewetensgevangene, filmmaker en journalist (hybride)

Bijzondere procedure
Troelstrazaal
14:00 - 17:00 uur

Defensie

Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rouwverlof

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 15:30 uur

Financiën

Opties herijking Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Hybride)

Technische briefing
Thorbeckezaal
14:00 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit (hybride)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp) (TK 35942)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Protocol tot wijziging van het belastingverdrag Nederlanden Duitsland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Rudmer Heerema (VVD) om het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021 om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)
15:05 - 15:35 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur

Vergadering
via videoverbinding  (besloten)
tot 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

[Reminder] Behandelwijze Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546)

E-mailprocedure
(besloten)
16:00 - 18:30 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld i.v.m. het nog te ontvangen ABF-rapport)

Technische briefing
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[SPOED-E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema om een schriftelijk overleg te houden over 1G

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen