Maandag 23 maart

00:01 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Brussel
00:01 - 19:00 uur

Europese Zaken

Werkbezoek Europese instellingen in Brussel

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
Geannuleerd
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-mailprocedure] Verzoek van het lid Diertens (D66) om het schriftelijk overleg GGZ d.d. 26 maart geen doorgang te laten vinden

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Financiën

Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Financiën (IXB) inzake Noodpakket banen en economie

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)(35413)

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 17:30 uur

Buitenlandse Zaken

Initiatiefnota Behoud het woud (verplaatst naar 18 mei)

Notaoverleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure Verzoek feitelijke vragen over situatie in de grensregio's

E-mailprocedure
15:00 - 17:00 uur

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Werkbezoek Taaluniesecretariaat

Werkbezoek
Taaluniesecretariaat, Den Haag  (besloten)
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen
Filters wissen