Donderdag 19 mei

09:00 - 17:00 uur

tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie

Expertmeeting tijdelijke commissie LURA

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vergadering klankbordgroep voedselproductie (ELI)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
09:30 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken (en OS)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
09:30 - 10:15 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering (Let op! Gewijzigde tijd i.v.m. verantwoordingsdebat)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
09:30 - 20:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen commissieactiviteiten plannen in verband met Verantwoordingsdebat

Gesprek
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken (en OS) verplaatst: 09.30 - 12.00 uur

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contractvervoer/Valys/Doelgroepenvervoer

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brandweer (verplaatst naar 18 mei 2011)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

VTE-Raad (Telecom) (verplaatst naar 24 mei 2011 16.00 - 18.00 uur)

Algemeen overleg
12:00 - 13:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Startnota Luchtruimvisie

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Raad voor het Concurrentievermogen (verplaatst naar 24 mei 2011 18.00 - 20.00 uur)

Algemeen overleg
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voortgang van het overleg met het UWV, VNG en Divosa over multiproblematiek

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering in de lunchpauze plenair debat

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 13:30 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van conceptverslagen

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijbetalingen AWBZ

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering verplaatst naar 13.00 uur/lunchpauze plenair debat

Procedurevergadering
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ - 29389-30

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) - 32717

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kabinetsreactie op het onderzoek van de nVWA inzake onveilige speeltoestellen - 32500-XVI-133

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen - 32711

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

algemene commissie Jeugdzorg

Onderzoek Integraal Toezicht Jeugdzaken naar de kwaliteit en de samenhang van de hulp aan kinderen die in armoede leven - 24515-202

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

SDE+ regeling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 (29838-29)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
16:00 - 18:00 uur

Defensie

Formele EU Defensieraad (verplaatst naar 18 mei 2011)

Algemeen overleg
17:00 - 19:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Klokkenluider bij het ROC in Arnhem

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen