Debat geweest
19 mei 2011 | 09:30 - 10:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering (Let op! Gewijzigde tijd i.v.m. verantwoordingsdebat)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (Let op! Gewijzigde tijd i.v.m. verantwoordingsdebat)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BiZa d.d. 19 mei 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BIZA d.d. 19 mei 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
29
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Te behandelen:

31
Verzoek om reactie min BZK op vragen over beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA bij het gebruik hiervan door verschillende (overheids)instanties

Te behandelen:

32
Rondetafelgesprek over Normalisering rechtspositie ambtenaren op 26 mei 2011 van 10.00-13.00 uur
33
Rondetafelgesprek over het Bestuursakkoord op 1 juni 2011 van 13.00-16.00 uur
34
Activiteiten van de commissie voor Binnenlandse Zaken (zie actuele schema commissieactiviteiten in Parlis)

Details

Besluit: Geen op- of aanmerkingen.

38
Rondetafelgesprek over voorhoede migranten vrouwen

Details

Het onderwerp van het rondetafelgesprek verbreden van de positie van islamitische vrouwen naar de positie van migranten vrouwen; het programma c.q. de deelnemerslijst opnieuw voorleggen aan de fracties; de planning van het rondetafelgesprek laten afhangen van de behandeling van een op het onderwerp betrekking hebbend beleidsdossier.