Donderdag 10 september

09:00 - 10:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Werkgroep Breed Welvaartsbegrip

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Afstandsmoeders

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pakketbezorgers

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang (verplaatst naar 9 september 2015)

Algemeen overleg
10:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Decentralisatie Jeugdhulp (verplaatst naar 6 oktober)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport "Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis"

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Milieuraad d.d. 18 september 2015

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Initiatiefwetsvoorstel kwalificatieplicht

Rondetafelgesprek
Klompezaal
11:30 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

Minusma

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34248)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Energieraad (informeel) op 22 en 23 september

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Ontwerpbesluit houdende wijzing van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (32757-115)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Stedelijke vernieuwing

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

De uitspraak van de rechter in Den Haag inzake het Nederlandse klimaatbeleid

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
13:00 - 13:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkgroep Verbetering begroting en Jaarverslag

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Extra JBZ-Raad inzake migratie op 14 september 2015 (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) (34235 -(R2053))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) (34237-(R2054))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Verplaatsing SNS Bank

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Onderzoek uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

ProRail

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Spoor (nieuwe datum wordt gezocht)

Algemeen overleg
16:00 - 16:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Evaluatie onderzoekstraject en RTG Technologie en Arbeidsmarkt

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mr. Stephen O'Brien, UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator (Head of OCHA)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen