Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262)

De vergadering is geweest

10 september 2015
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    De commissie heeft in haar procedurevergadering van 1 september 2015 aangegeven in principe een blanco verslag uit te willen brengen en het wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden voor plenaire behandeling

  2. 2

    Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

    Te behandelen:

    Loading data