Commissievergaderingen

Donderdag 30 maart 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf

Vergadering

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Strategische keuzes bereikbaarheid

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereiding(sgroep) rondetafelgesprek Natuurdoelanalyses

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Accountancy

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationale Klimaatstrategie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

AI-verdrag

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Middelbare Defensie Vorming

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:45 - 13:00 uur

Gezondheidsraad

Gesprek
Zandtkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verslag informele bijeenkomst van EU transport- en energieministers op 27-28 februari 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Digitale inclusie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 van het Centraal Planbureau (CPB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Cybercrime

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep startgesprek onderzoek randvoorwaarden groeipotentie culturele en creatieve sector

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:45 uur

Gesprekken rapporteurs Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie rapport Commissie van onderzoek naar het NLA programma Syrië (commissie-Cammaert)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Douane van 19 januari 2023, over Verlengde navorderingstermijn douaneschulden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) (TK 36311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk (is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing door CTIVD en TIB over de Tijdelijke wet cyberoperaties

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal