Commissiedebat : Internationale Klimaatstrategie

De vergadering is geweest

30 maart 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Derde herziene convocatie i.v.m. afvoeren agendapunt.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E. Boutkan (Volt)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op brief van CARE en andere organisaties met betrekking tot de Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatie over de toezegging over de opties om mkb-fondsen en kernkapitaal zo optimaal mogelijk in elkaars verlengde te laten fungeren en over de toezegging over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Raadsbesluiten EU positie tijdens de Ministeriële Conferentie van het Energiehandvestverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang mondiale klimaatdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data