Commissievergaderingen

Vrijdag 23 december 2022

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel gewijzigde sprekerslijst en blokindeling voor een rondetafelgesprek over de toekomst van de Euro

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema om een reactie op de uitspraak van Hoge Raad over het hinderpaalcriterium.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Programmavoorstel ontbijtbijeenkomst Systeemtransities en klimaatbeleid na 2030

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Westerveld (GL) en Mohandis (PvdA) om namens de commissie een brief te vragen aan de staatssecretaris van VWS over de impasse in de jeugdzorg

E-mailprocedure
(besloten)