Commissievergaderingen

Dinsdag 18 oktober 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Erkens (VVD) en Kröger (GroenLinks) voor een hoorzitting met energiebedrijven en toezichthouder

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toevoegen twee brieven aan de agenda voor het nota-overleg Mensenrechtenbeleid d.d. 20 oktober 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

PlantNet International over 'Concurrentiepositie van Nederlandse plantaardige sector staat onder druk'

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland: 'Kansen voor brede welvaart: inzet op moderne handelsverdragen'

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie inzake AZC Budel (zal geen doorgang vinden)

Petitie
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

OVAL/Cedris/ABU/NRTO - 'Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt'

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Knelpunten in de uitvoering

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 25 oktober 2022

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Offerteaanvraag vervanging onderzeebotencapaciteit

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Spoed e-mailprocedure: brief op hoofdlijnen over het vermeende akkoord over de asielwet - reactietermijn vanmiddag (18 oktober) 17:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad (is verplaatst naar 2 november 2022)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 18:45 uur

Delegatie Irak

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal