Commissievergaderingen

Maandag 21 maart 2022

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 144th Assembly and related meetings

Werkbezoek
BALI Indonesia (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Migration Committee visit

Werkbezoek
Greece (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek Poolse Senaat om ondertekenen verklaring inzake Oekraïne

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leefstijlpreventie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Herziening verordening MKF 2021 - 2027

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 20:30 uur

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Wetgevingsoverleg
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Werkbezoek aan de NCTV met een toelichting op haar taken en werkwijze

Werkbezoek
Locatie volgt (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GL) om de inbrengdatum van het SO Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wnb LVB Schiphol een dag later in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE} Verzoek van het lid Paulusma (D66), mede namens de leden Tielen (VVD), Kuiken (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) Omzetten CD EU-Gezondheidsraad in een SO

E-mailprocedure
(besloten)