Commissievergaderingen

Dinsdag 22 februari 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Committee meetings (DSC, ESC, PC)

Werkbezoek
Brussels, Belgium (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Dhr Guy Verhofstadt over de Conferentie over de Toekomst van Europa

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:20 uur

Rapport onderzoek backpayregeling weduwen

Petitie
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Aanbieding petitie door de Dierencoalitie over maatregelenpakket reduceren risico zoönosen

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

ORS-bewonersdelegatie "Burgervisie Schiphol"

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

UNICEF Nederland aanbieding rapport 'Speak Up' jongerenadvies

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

PAX inzake Killer robots

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit (29344-149)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Rapport onderzoek backpayregeling weduwen

Technische briefing
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hybride)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Hoofdlijnendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat (voortzetting)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie en Onderzoek (formeel) d.d. 24 en 25 februari 2022 (GEANNULEERD i.v.m. omzetting in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Beleidsprioriteiten van de bewindspersonen van het Ministerie van Financiën

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal