Commissievergaderingen

Donderdag 25 november 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau and Standing Committee meeting

Werkbezoek
Rome (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) en het Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norway (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 28 November 2021 early parliamentary elections in Kyrgyzstan

Werkbezoek
Kirgizië (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Autobelastingen (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 2 december 2021

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) om de inbrengdatum voor 3 wetsvoorstellen te verplaatsen naar maandag 29 november a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Exportkredietverzekeringen (verplaatst naar 9 december 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

OJCS-raad van 29-30 november 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behandelwijze Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) over voortbestaan akkerbouw (per videoverbinding)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Dhondup Wangchen, Tibetaanse voormalig gewetensgevangene, filmmaker en journalist (hybride)

Bijzondere procedure
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rouwverlof

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Opties herijking Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Hybride)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Toelichting Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit (hybride)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp) (TK 35942)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Protocol tot wijziging van het belastingverdrag Nederlanden Duitsland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Rudmer Heerema (VVD) om het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021 om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:05 - 15:35 uur

Voorbereidingsgroep Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur

Vergadering
via videoverbinding (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[Reminder] Behandelwijze Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546)

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld i.v.m. het nog te ontvangen ABF-rapport)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED-E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema om een schriftelijk overleg te houden over 1G

E-mailprocedure
(besloten)