Commissievergaderingen

Dinsdag 9 november 2021

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

COP26 te Glasgow

Werkbezoek
Glasgow

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving i.v.m. actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Misstanden in de psychiatrie

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Petitie Hond Tommy

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Simavi - aanbieding petitie 'Bloody Important Message'

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

SAG - Werk(behoud) voor mensen die leven met (de gevolgen van) een ziekte of aandoening

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Commissiedebat digitalisering alléén met minister Van Engelshoven

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Hagen (D66) voor een vertrouwelijke briefing over natuurvergunning Schiphol

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 21:15 uur

Luchtvaart - tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Eerste Kamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Planbureau voor de Leefomgeving over quickscan van twee beleidspakketten voor het vervolg van de structurele aanpak stikstof

Technische briefing
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Cohesiebeleid

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid (Aukje) de Vries om het 17 november a.s. ingeplande CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" tot nader order uit te stellen: uw reactie uiterlijk...

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Gezamenlijk delegatieoverleg met Eerste Kamer IPKO januari 2022 (via videoverbinding)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

MBO Raad over nieuwste uitkomsten van de benchmark mbo (hybride)

Technische briefing
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) inzake de eerstvolgende brief over het coronavirus | Uw reactie graag uiterlijk vandaag om 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van de leden Kuiken (PvdA) en Paternotte (D66) om een update van de doorlooptijden van de GGD in week 44 en week 45 | Uw reactie graag uiterlijk vandaag voor 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Westerveld om een SO te houden over de brief 'Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiele compensatie': uw reactie uiterlijk hedenmiddag...

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door ARK over de begroting van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Kamerstuk 35925-VI)

Technische briefing
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:45 - 18:15 uur

Presidiumvergadering IPKO januari 2022

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)