Commissiedebat : GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

9 november 2021
17:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  GGZ

 2. 2

  Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Diverse onderwerpen inzake GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag en opzet vervolgactieprogramma ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op moties en toezeggingen inzake gegevensuitwisseling en de Wvggz

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief "Positie omgeving bij onberekenbaar persoon"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken wachttijden GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Doorlooptijden en werkvoorraad CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de Petitie Tijd voor mentale gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkenning Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid/reactie op motie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan op 6 juli 2021 over over het bericht ‘Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie TSD factsheet ‘Het is er wel, maar je ziet het niet … Chronisch psychische problemen vragen om blijvende aandacht’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Artikel 2.3 van de Wet forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatschappelijke opvang

 19. 19

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van de commissie over een afschrift van de brief aan de Gemeente Utrecht, Amsterdam en Den Haag, m.b.t. opvang niet rechthebbende dakloze mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie inzake NZa-rapport medisch-generalistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Suïcidepreventie

 24. 24

  Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie (Kamerstuk 25424-577)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken suïcidepreventie - zomer 2021

  Te behandelen:

  Loading data