Commissievergaderingen

Vrijdag 11 juni 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van der Laan (D66), Heerema (VVD) en Bikker (CU) voor de nadere invulling van het rondetafelgesprek Matchfixing

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA) en De Hoop (PvdA) om het wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW, dat gepland staat op woensdag 23 juni 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS

Technische briefing
Troelstrazaal