E-mailprocedure

Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA) en De Hoop (PvdA) om het wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW, dat gepland staat op woensdag 23 juni 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure: "Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA) en De Hoop (PvdA) om het wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW, dat gepland staat op woensdag 23 juni 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg. "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure omzetten WGO Jaarverslagen in schriftelijk overleg op 21 juni 2021

Agendapunten