Commissievergaderingen

Maandag 10 mei 2021

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 14:00 uur

EU Voorzitters conferentie (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om kabinetsreactie over omgaan met uitstel kritieke planbare zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Stikstofproblematiek (via videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35 783)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) voor uitstel van het SO Vuurwerkdossier a.s. dinsdag 11 mei met 2 weken

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Startevenement begroten en verantwoorden

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Secretaries of delegation meeting (on-line)

Vergadering

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 20:45 uur

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal