Commissievergaderingen

Woensdag 17 februari 2021

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Bijeenkomst TCU (videoconferentie)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een schriftelijke reactie te ontvangen op berichten over het (tegen de regels in) met voorrang vaccineren van personeel in zorginstellingen

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Karabulut om brief van minister van Defensie over beschietingen vliegveld Erbil op 15 februari 2021

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Opzet verzoek AIV onderzoek Global Health Strategy

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Schadeafhandeling MSC Zoe

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wachttijden ggz

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling Farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:30 uur

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Technische briefing voorafgaand aan plenair debat over de tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 19:30 uur

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)